Zaproszenie

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
KKRRiT 2018,
która odbędzie się w Gdańsku,
w dniach od 20 do 22 czerwca 2018 roku

Konferencja KKRRiT będzie osiemnastym spotkaniem naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także doktorantów i studentów, realizujących prace badawcze i naukowe w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.

Przez ostatnie kilkanaście lat spotkania, organizowane w formule konferencji zmieniającej corocznie miejsce obrad, odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie oraz Łodzi. W roku 2018 miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń będzie ponownie Gdańsk. Organizatorzy pragną gorąco powitać dotychczasowych i nowych uczestników konferencji KKRRiT. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, konferencja KKRRiT zyskała aprobatę szerokiego grona pracowników nauki, projektantów, producentów, operatorów i użytkowników sprzętu radiokomunikacyjnego. Konferencja ta stanowi znakomite miejsce do prezentacji wyników realizowanych badań i prac naukowych również przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników firm telekomunikacyjnych.

Głównym organizatorem KKRRiT 2018 jest Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Ważne terminy
dzisiaj jest: czwartek, 22 lutego 2018