Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne,
  • udział w sesjach,
  • posiłki,
  • zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

W przypadku, gdy uczestnik Konferencji wygłasza więcej niż jeden referat, opłata konferencyjna jest powiększana o 550 zł za każdy dodatkowy wygłaszany referat. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zwolnione z VAT.

Nowością jest wprowadzenie bezpłatnego wstępu dla studentów na sesje konferencyjne.

Rodzaj opłaty do 20.04.2018 od 21.04.2018
Uczestnicy konferencji bez referatu 850 zł 950 zł
Autorzy referatów 750 zł 850 zł
Opłata dla doktorantów 600 zł 700 zł
Opłata dla studentów 400 zł 500 zł
Uczestnictwo studentów jedynie podczas sesji bezpłatnie bezpłatnie
Osoby towarzyszące 400 zł 500 zł

Opłata obniżona obowiązuje przy wpłatach dokonanych do dnia 20.04.2018 (WŁĄCZNIE). Uczestnicy dokonujący wpłaty po dniu 20.04.2018 są zobowiązani do dokonania pełnej opłaty konferencyjnej, zgodnie powyższą tabelą. W celu rejestracji udziału w Konferencji należy skorzystać z systemu rejestracji (dostępnego wkrótce) oraz dokonać opłaty konferencyjnej. Dane konta bankowego przedstawiono poniżej:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3
80-958 Gdańsk
Konto: 32 1090 1098 0000 0001 3558 2689
Wpłata tytułem: Konferencja KKRRiT2018, [imię i nazwisko uczestnika], [numer zgłoszenia]

Ważne terminy
dzisiaj jest: sobota, 22 września 2018
Patroni honorowi
Patroni medialni
Sponsorzy bursztynowi
RADMOR to przedsiębiorstwo o długoletniej historii i znakomitych, sięgających 1947 roku, tradycjach. Firma prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. To producent i dostawca nowoczesnych urządzeń łączności dla wojska, w tym radiostacji programowalnych SDR, i radiotelefonów dla służb cywilnych. Od 2011 roku RADMOR wchodzi w skład WB GROUP - największej prywatnej grupy kapitałowej w polskim przemyśle obronnym.

Grupa WB to największa prywatna grupa kapitałowa w polskim przemyśle obronnym. Firmy z grupy - WB Electronics, Radmor, Arex, MindMade, Flytronic - oferują najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem; systemy bezzałogowe różnych klas; systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa; wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.
Sponsorzy złoci
Grupa ATDI jest światowym liderem rozwoju i wdrażania zautomatyzowanych systemów zarządzania widmem. Eksperci ATDI od blisko 30 lat tworzą i wydają profesjonalne oprogramowania cywilne oraz wojskowe. Z rozwiązań zaproponowanych przez najwyższej klasy inżynierów korzysta obecnie ponad 2000 klientów z całego świata. Firma współpracuje z administracjami, operatorami, radiem, telewizją, armią i służbami specjalnymi. W Polsce swoją siedzibę ma departament rozwoju i aplikacji firmy. Systemics-PAB zajmuje się kompleksowymi badaniami jakości usług, bezpieczeństwa i wydajności sieci telekomunikacyjnych. Wspieramy operatorów i regulatorów rynku w ocenie rzeczywistej jakości usług postrzeganej przez użytkowników końcowych oraz w efektywnej optymalizacji sieci. Główny obszar działalności firmy to usługi pomiarowe, optymalizacyjne i monitorowania jakości usług, jak również badania porównawcze jakości usług operatorów komórkowych w Polsce i na świecie w ponad 25 krajach.
Sponsorzy srebrni
Sponsorzy brązowi
Zachęcamy do wsparcia organizacji Naszej Konferencji. Wszelkich informacji szczegółowych udziela Komitet Organizacyjny telefonicznie: 58 347 25 62 lub mailowo: alicja.lizut-ambroziak@eti.pg.edu.pl .