Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne,
  • udział w sesjach,
  • posiłki,
  • zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

W przypadku, gdy uczestnik Konferencji wygłasza więcej niż jeden referat, opłata konferencyjna jest powiększana o 550 zł za każdy dodatkowy wygłaszany referat. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zwolnione z VAT.

Nowością jest wprowadzenie bezpłatnego wstępu dla studentów na sesje konferencyjne.

Rodzaj opłaty do 20.04.2018 od 21.04.2018
Uczestnicy konferencji bez referatu 850 zł 950 zł
Autorzy referatów 750 zł 850 zł
Opłata dla doktorantów 600 zł 700 zł
Opłata dla studentów 400 zł 500 zł
Uczestnictwo studentów jedynie podczas sesji bezpłatnie bezpłatnie
Osoby towarzyszące 400 zł 500 zł

Opłata obniżona obowiązuje przy wpłatach dokonanych do dnia 20.04.2018 (WŁĄCZNIE). Uczestnicy dokonujący wpłaty po dniu 20.04.2018 są zobowiązani do dokonania pełnej opłaty konferencyjnej, zgodnie powyższą tabelą. W celu rejestracji udziału w Konferencji należy skorzystać z systemu rejestracji (dostępnego wkrótce) oraz dokonać opłaty konferencyjnej. Dane konta bankowego przedstawiono poniżej:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584-020-35-93
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3
80-958 Gdańsk
Konto: 32 1090 1098 0000 0001 3558 2689
Wpłata tytułem: Konferencja KKRRiT2018, [imię i nazwisko uczestnika], [numer zgłoszenia]

Ważne terminy
dzisiaj jest: czwartek, 22 lutego 2018