Konkursy

W trakcie sesji otwarcia Konferencji zostaną ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Konkurs dla młodych autorów referatów

Ogólne zasady przyznawania nagród Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacjii Technik Multimedialnych w konkursach dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych:

  • Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.
  • W konkursie mogą brać udział kandydaci nieposiadający stopnia doktora.
  • Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.
  • Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.
  • Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.
  • Przyznawane mogą być nagrody I, II i III stopnia, a także wyróżnienia.
  • Komitet Programowy (Naukowy) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.
  • Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.
  • Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktoratów lub studentów.
Ważne terminy
dzisiaj jest: czwartek, 22 lutego 2018