Informacje dla Autorów i Recenzentów

Organizatorzy KKRRiT 2018 zapraszają Autorów do zgłaszania referatów oryginalnych i związanych z tematyką konferencji. Artykuły należy redagować zgodnie z zamieszczonym wzorcem dokumentu, a następnie zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem systemu konferencyjnego. W celu zgłoszenia referatu bądź uzupełnienia recenzji należy zarejestrować się w elektronicznym systemie konferencyjnym (dostępnym wkrótce). Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

 

Wzorzec dokumentu

  • Artykuły powinny być napisane w języku polskim (dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim).
  • Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który można pobrać w formacie .docx tutaj: szablon artykułu.
  • Maksymalna objętość referatu: do 4 stron (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie objętości referatu do 6 stron).
  • Referaty muszą być nadesłane w formacie otwartego pliku PDF.

 

Instrukcja przygotowania wystąpienia konferencyjnego

Osoby przygotowujące wystąpienie konferencyjne powinny zapoznać się z instrukcją dostępną tutaj.

Ważne terminy
dzisiaj jest: piątek, 17 sierpnia 2018
Patroni honorowi
Patroni medialni
Sponsorzy bursztynowi
RADMOR to przedsiębiorstwo o długoletniej historii i znakomitych, sięgających 1947 roku, tradycjach. Firma prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. To producent i dostawca nowoczesnych urządzeń łączności dla wojska, w tym radiostacji programowalnych SDR, i radiotelefonów dla służb cywilnych. Od 2011 roku RADMOR wchodzi w skład WB GROUP - największej prywatnej grupy kapitałowej w polskim przemyśle obronnym.

Grupa WB to największa prywatna grupa kapitałowa w polskim przemyśle obronnym. Firmy z grupy - WB Electronics, Radmor, Arex, MindMade, Flytronic - oferują najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem; systemy bezzałogowe różnych klas; systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa; wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.
Sponsorzy złoci
Grupa ATDI jest światowym liderem rozwoju i wdrażania zautomatyzowanych systemów zarządzania widmem. Eksperci ATDI od blisko 30 lat tworzą i wydają profesjonalne oprogramowania cywilne oraz wojskowe. Z rozwiązań zaproponowanych przez najwyższej klasy inżynierów korzysta obecnie ponad 2000 klientów z całego świata. Firma współpracuje z administracjami, operatorami, radiem, telewizją, armią i służbami specjalnymi. W Polsce swoją siedzibę ma departament rozwoju i aplikacji firmy. Systemics-PAB zajmuje się kompleksowymi badaniami jakości usług, bezpieczeństwa i wydajności sieci telekomunikacyjnych. Wspieramy operatorów i regulatorów rynku w ocenie rzeczywistej jakości usług postrzeganej przez użytkowników końcowych oraz w efektywnej optymalizacji sieci. Główny obszar działalności firmy to usługi pomiarowe, optymalizacyjne i monitorowania jakości usług, jak również badania porównawcze jakości usług operatorów komórkowych w Polsce i na świecie w ponad 25 krajach.
Sponsorzy srebrni
Sponsorzy brązowi
Zachęcamy do wsparcia organizacji Naszej Konferencji. Wszelkich informacji szczegółowych udziela Komitet Organizacyjny telefonicznie: 58 347 25 62 lub mailowo: alicja.lizut-ambroziak@eti.pg.edu.pl .