Informacje dla Autorów i Recenzentów

Organizatorzy KKRRiT 2018 zapraszają Autorów do zgłaszania referatów oryginalnych i związanych z tematyką konferencji. Artykuły należy redagować zgodnie z zamieszczonym wzorcem dokumentu, a następnie zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem systemu konferencyjnego. W celu zgłoszenia referatu bądź uzupełnienia recenzji należy zarejestrować się w elektronicznym systemie konferencyjnym (dostępnym wkrótce). Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne.

 

Wzorzec dokumentu

  • Artykuły powinny być napisane w języku polskim (dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim).
  • Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który można pobrać w formacie .docx tutaj: szablon artykułu.
  • Maksymalna objętość referatu: do 4 stron (w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie objętości referatu do 6 stron).
  • Referaty muszą być nadesłane w formacie otwartego pliku PDF.

 

Instrukcja przygotowania wystąpienia konferencyjnego

Osoby przygotowujące wystąpienie konferencyjne powinny zapoznać się z instrukcją (dostępną wkrótce).

Ważne terminy
dzisiaj jest: czwartek, 22 lutego 2018